Yogaträd

\"20160921_082423\"Utanför yogasalen växer en lönn med sju stammar. Själva moderstammen är gömd i gräset och ur henne förgrenas stammen i sju. Lönnen påminner mig om tänket kring yoga. Yoga är som ett träd som sträcker sig upp mot himlen. De olika stammarna/grenarna representerar olika former inom yoga: kundaliniyoga, hathayoga, yinyoga, layayoga etc. Själva ordet yoga betyder förening. Vilken stam du väljer spelar inte så stor roll, det handlar om tycke och smak. Förankrad i jorden, upprest mot himlen är du den förening som sker där emellan. \"\"