Vänster eller höger?

Vi gör ett val varje dag, vandrar åt ett bestämt håll varje dag. Höger för att fortsätta stressa, fortsätta andas de korta, ansträngda andetagen, fortsätta springa utan mål. Vänster för att fortsätta leva i en avslappnad kropp, fortsätta andas djupt långt ner i magen, fortsätta vandra med lyft blick och målet i sikte. Vilket val har du gjort idag?         Åt vilket håll är du på väg?

\"stresskylt\"