Hem

Yoga

som jag ser på det – en kroppslig, mental och andlig träningsform med en holistisk syn på människan och universum. Vi är en helhet och kropp, sinne och själ är lika viktiga. Varmt välkommen!