Hem

Yoga som jag ser på det – en kroppslig, mental och andlig träningsform med en holistisk syn på människan och universum.

Vi är en helhet och kropp, sinne och själ är lika viktiga. Varmt välkommen!