I starten av Vattumannens tidsålder

Idag för tre år sedan höll jag och Eva Omfors (min första kundaliniyogalärare) i 11-11-11 på Folkets Hus i Svedala. Det var en kväll då vi firade att vi klev in i en ny tidsålder, the Aquarian Age, Vattumannens tidsålder. 2000 år hade vi befunnit oss i Fiskarnas tidsålder, en tid som utmärktes av utvandring, invandring, expansion, upptäckt, förändringar, kaos och möjligheter. Mottot var då To be or not to be, d.v.s. lär dig saker, väx, bli någon. Ledorden i vår nya tidsålder är erfarenhet, expertis och expansion. Mottot är nu Be to be, var för att vara. Ett motto som vill få varje individ att inse att du är redan allt du behöver vara och att det är av stort värde att det kloka, visa och kärleksfulla lyfts fram i varje individ.

För över 30 år sedan talade Yogi Bhajan – mästaren inom kundaliniyoga – om de svårigheter vi kommer att möta i början av Vattumannens tidsålder. Epidemier, depression, psykiska besvär (svårt för att somna, fokusera, vara närvarande) och svårigheter med sociala och sexuella relationer. Dessa svårigheter beror mycket på de ständiga flöden av information som varje människa drabbas av varje dag genom andra människor, men framför allt genom teknologin runtomkring oss (tv, dator, mobiltelefon, radio m.m.). All denna teknologi – som är till för att underlätta våra liv – ger oss istället mer information, fler kontakter, fler krav, mer stress. Detta tar så mycket kraft så att vi tappar uråldriga värderingar som är så viktiga för oss: värderingar om familj, hem och att vara ett med naturen.

Yogi Bhajan sade: Vi behöver inte nya val. Vi har redan för många. Vi behöver en metod för att klara av att välja. Vi behöver inte mer information. Utan vi behöver visheten för att kunna använda informationen rätt.

Denna vishet kan vi, enligt Yogi Bhajan, nå genom att titta inåt, lita på det vi ser, lyssna till intuitionen och lita på att de val vi fattar är de rätta. Han gav oss 5 sutras (betyder trådar, kan tolkas som verktyg) för att lättare ta till oss den nya tidsåldern:

  1. Se dig själv i varje människa.
  2. Det finns en väg ut ur alla svårigheter.
  3. Fatta medvetna beslut, tro på det och känslan av stress och krav försvinner.
  4. Lyssna med medkänsla, annars är det så lätt att du missförstår dina medmänniskor.
  5. Tro på energin, kraften och vibrationerna som finns i dig och i universum och din stig kommer att bli synlig.

The Aquarian Age är en tidsålder som vill genomsyras av medvetenhet, närvaro, kärlek och välgång och med människornas tro på sig själva och världen kan detta bli en sanning. Det kräver dock att alla människor blir medvetna om hur deras val och beslut påverkar deras egen vardag och därmed även resten av världen. Och nås av den stora insikten om att vi alla är ett. Sat nam (jag är sann)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *