Den tid vi lever i

För över 30 år sedan talade Yogi Bhajan – mästaren inom kundaliniyoga – om de svårigheter vi kommer att möta i vår tid, en tid som kallas för The Aquarian Age. Bland annat epidemier, depression, psykiska besvär (svårt för att somna, fokusera, vara närvarande) och svårigheter med sociala och sexuella relationer. Dessa svårigheter beror mycket på de ständiga flöden av information som varje människa drabbas av varje dag genom andra människor, men framför allt genom teknologin runtomkring oss (tv, dator, mobiltelefon, radio m.m.). All denna teknologi – som är till för att underlätta våra liv – ger oss istället mer information, fler kontakter, fler krav, mer stress. Detta tar så mycket kraft att vi tappar uråldriga värderingar som är så viktiga för oss: värderingar om familj, hem och att vara ett med naturen.

Yogi Bhajan sade: Vi behöver inte nya val. Vi har redan för många. Vi behöver en metod för att klara av att välja. Vi behöver inte mer information. Utan vi behöver visheten för att kunna använda informationen rätt.

Denna vishet kan vi, enligt Yogi Bhajan, nå genom att titta inåt, lita på det vi ser, lyssna till intuitionen och lita på att de val vi fattar är de rätta. Han gav oss 5 sutras (betyder trådar, kan tolkas som verktyg) för att lättare klara av vår tid:

1. Se dig själv i varje människa.

2. Det finns en väg ut ur alla svårigheter.

3. Fatta medvetna beslut, tro på det och känslan av stress och krav försvinner.

4. Lyssna med medkänsla, annars är det så lätt att du missförstår dina medmänniskor.

5. Tro på energin, kraften och vibrationerna som finns i dig och i universum och din stig kommer att bli synlig.

Så våga blunda, våga titta inåt. Stäng dina två ögon som tittar utåt och öppna det öga som tittar inåt; det tredje ögat, punkten mellan ögonbrynen. Fokusera på den punkten, fokusera på ditt andetag, fokusera på stillheten – och väx som människa. För när du växer växer vi alla.