Tredje ögat

\"\"Enligt yogisk filosofi har en människa inte bara två ögon, utan tre. Det tredje ögat är en punkt mellan ögonbrynen som är kopplat till det sjätte chakrat (pannchakrat). Detta chakra heter på sanskrit Ajna, vilket betyder perception eller varseblivning. Med hjälp av det tredje ögat kan du titta inåt. I Ajna blir du mer medveten om dig själv och kan överblicka ditt liv på ett mer neutralt sätt.

För att hitta denna punkt stänger du dina ögon och bakom stängda ögonlock riktar du blicken in mellan ögonbrynen, cirka 2 cm ovanför näsroten (du kan sätta ett finger där för att känna var det är och veta var du ska titta, ta sedan bort fingret). Bara titta, och förvänta dig ingenting. Inget ljus, inga glada bilder med lekande barn och skuttande kaniner. Ingenting. För det är just det denna punkt handlar om – ett ingenting. En punkt för vila, för stillhet, för neutralitet.

Själv ser jag bara en grå massa när jag tittar in i mitt tredje öga, som om jag ligger under ett grått täcke. Det tog tid för mig att hitta det ögat, hitta ingenting och vara nöjd med det. Jag förväntade mig mer än det jag såg, jag förväntade mig skuttande kaniner och färgglada visioner. När jag idag vänder min blick in i tredje ögat kan jag känna det ögat, som ett varmt tryck mellan ögonbrynen; mitt sinne för känsel har alltid varit starkare än mitt sinne för syn, och då är det så jag uppfattar mitt tredje öga – genom känseln. Förvänta dig inte att du med ditt tredje öga ska se det du ser med dina andra två ögon. Du ska istället se/känna/uppleva/varsebli det du inte kan se med dem – din inre värld, ditt sanna jag.

Det tredje ögat är ditt fönster in i kroppen. Vill du lära känna dig själv på ett djupare plan behöver du göra ingenting, landa i stillhet och titta inåt, in i kroppen. Det är då du får kontakt med din visdom, din sanning, din röst. Varje människa sitter med sina egna svar. Vi behöver inte fråga någon annan – vi är våra egna mästare. Men för att höra de svaren måste du vara villig att lyssna på dig själv. Inte på den rösten som du talar med, utan på den tysta rösten, den inre rösten; den du hör när du är i stillhet.

Har du svårt för att hitta ditt tredje öga, landa i stillhet? Fake it until you make it!!! Bara fortsätt sitta i stillhet, i tystnad. Ge dig själv tid till att tystna både fysiskt och mentalt. Till slut, om det så tar sekunder, minuter eller timmar, så kommer du att landa i ett större lugn. Ge dig själv tid, tillit och tålamod. För det är du värd.