Sommarsolstånd

Sommarsolståndet

midsommarfrid

du gamla du fria

du magiska tid

 

Då älvorna dansar

på ängen av guld

och maskrosor strålar

i vallmons huld

 

Och ekarna bäddar  

sitt mjukaste bo

till skata och svala

en grönskans ro

 

Och hjärtslag pulserar

i varje bröst  

kören av grönska

önskar din röst

 

Så sjung nu, mitt hjärta,

sjung nu din sång

natten är borta

dagen är lång

 

Skriv dina rader

måla ditt ljus

dansa din längtan

till körens sus

 

Vissla din tonart  

locka till lek

till glädje och fröjd

kyssar och smek

 

Solståndet kallar

sjung, hjärtat mitt,

midsommar viskar

livet är ditt