SINNENA

\"\"


Enligt yogiskt tänk består ditt sinne av tre olika delar: det negativa, det positiva och det neutrala. Dessa tre sinnen representerar din tankeprocess och först hamnar dina tankar i det negativa sinnet. Det negativa sinnet kan liknas vid det röda ljuset i en trafiksignal. Det är det som skyddar dig, som ser faror och risker i allt, som avväger och beräknar varje situation för att du ska vara så trygg som möjligt. Detta sinne säger \”Stopp! Se upp! Det kan vara farligt!\” Det negativa sinnet ger dig möjlighet att sätta tydliga gränser och bättre avgöra vad som är bäst för dig. Vid obalans i detta sinne ser du bara det negativa och farliga i allt. Dina tankar fastnar i det negativa – du blir överbeskyddande mot dig själv – och kommer inte vidare till…
 
… det positiva sinnet som kan liknas vid det gröna ljuset i en trafiksignal. Det är det som ger dig möjlighet att gå bortom det negativa sinnets förmaningar och se det positiva i allt och alla. Detta sinne säger \”Gå! Gör det! Kasta dig ut! Det positiva sinnet ger dig möjlighet att våga ta dig an livet med glädje och kraft. Vid obalans i detta sinne är antingen det positiva sinnet helt blockerat (det negativa har tagit över och du är rädd för din egen kraft) eller är så starkt att du inte ser faror i någonting. Du lyssnar på ingen, utan kör på enligt egna regler som bara gynnar dig själv, och kommer inte vidare till…
 
… det neutrala sinnet som kan liknas vid det orange ljuset i en trafiksignal. Det är det som tar dig förbi det negativa och positiva och för dina tankar till en mer neutral plats, det vill säga ditt hjärta. Detta sinne säger \”Vänta. Observera. Acceptera. Agera.\” Genom att ta ett mentalt kliv tillbaka kan du se och observera alla dina tankar, utan att gå in i själva konflikten som uppstår när alla tankar korsar hit och dit i huvudet. När du sett och observerat väljer du att acceptera dina tankar (även de som är fyllda med skam, skuld och sorg) och sänder dem en massa kärlek. Genom att sända kärlek kan du stanna kvar i det neutrala sinnet – i ditt hjärta – och agera utifrån det. Dina beslut blir då förankrade i kärlek och sanning och din väg i livet tydligare.
 
Vill du ha tips på hur du kan aktivera något av dessa sinnen? Hör av dig.