Lilla frö i vinden

Den där känslan, när ens barn börjar bli stora och snart ska släppas ut ur boet. Känslan av vemod och samtidigt stolthet; och en liten undran om jag har fyllt dem med så mycket kärlek som de behöver. Jag funderade på det häromdagen och då bidde det en dikt… 

 

Trevande fladdrande

forskande stapplande

fröet rör sig i vinden bar

lämnat sin moder

lämnat sin fader

för att resa 

men vet ej vart

 

Vart är du på väg

du frö i vinden?

Vart går din resa?

Var finner du ro?

Var vill du sätta

rötter i marken?

Vad vill du kalla

ditt hem ditt bo? 

 

Tvekande sökande

forskande fladdrande

fröet svarar med blick i mark

kan inte vägen

ser inte resan

liten och ensam

långtifrån stark

 

Vem vill du vara

du frö i vinden?

Vem vill du plocka

fram ur ditt sinn?

När ska det blomstra

allt som du bär på?

När ska den få dansa

själen din? 

 

Sneglande harklande 

forskande stammande

fröet svarar och tittar opp

Jag vill vara 

en rakryggad blomma

Jag vill dansa 

på bergets topp!

 

Ta då bort din trevan

du frö i vinden

ta bort din tvekan

ditt famlande sätt 

var stolt i ryggen

i nacken i blicken

dansa längs vägen 

och din resa blir lätt

 

Sträckande glädjande

vetande smilande

fröet dansar fram utan sko

nu ska jag leta

nu ska jag finna

nu vet jag vägen

till hjärtats bo.