Kvinnan (och alla hennes sidor)

Jag är den oskuldsfulla och den erfarna

Jag är modern och hon som aldrig fött

Jag är den eldiga och den lugna

Jag är den jordbundna och hon som flyger högt

 

Jag är den påklädda och naken in på huden

Jag är den stillsamma och hon som dansar vilt

Jag är den jagade och den som jagar

Jag är den skrikande och hon som talar milt

 

Jag är månen och den som värmer  

Jag är den dolda och hon som märks

Jag är cirkeln och livets raka trådar

Jag är den svaga och hon som stärkts

 

Jag är mörkret och det eviga ljuset

Jag är den gudlösa och hon som lever i bön

Jag är den gamla och ständigt unga

Jag är den alldagliga och hon som är så skön

 

Jag är framtidens liv och löfte

Jag är krigaren för syster och bror

Jag är bäraren när allting brister

Jag är famnen där Världen bor