I surrender

I surrender.\"\"

Jag ger mig.

Jag ger mig åt allt som är och inte är, allt som syns och inte syns.

Jag ger mig åt himlen och jorden, solen och månen, det okända och det kända.

Jag släpper taget om mig själv, mitt ego, min prestation och mina krav.

Jag släpper taget om mina ambitioner, mina drömmar och min längtan.

Led mig och jag ska gå. Håll mig och jag ska stanna.

Jag äger ingen visshet, ingen klarhet.

Livet är, döden är och jag är någonstans mittemellan; mellan andetagen och mina nästa steg.

Tillit jag känner. Tålamod jag bär.

Använd mig så som jag ska användas.

Visa mig väven av liv.

Jag ger mig, släpper taget.

I surrender.