Med foten djupt i rot

Med foten djupt i rot

Vad vore hjorten med sin krona

utan klövarna i jord?

Vad vore eken med sin gren

utan stammen djupt i rot?


Vad vore berget med sin topp

utan plattformen av sten?

Vad vore skeppet med sitt segel

utan ankaret som fot?


Vad vore huset med sitt tak

utan grund solid och stark

Vad vore fågeln med sin vinge

utan ben att fälla ner?


Vad vore mänskan med sin hjässa

utan foten djupt i mark?

Vad vore himlen ovanför

utan åker, sand och ler?


Vad vore väl vi alla

som finns på denna Jord

utan fästet ner i botten

utan strumpor utan skor?


Som spridda frön i vinden

som darrar vid var pust

som lättar som en fjäder 

som söker efter mor.  


Så grunda dig och jorda dig

med foten djupt i rot

gro rötter ner i Moder Jord

och drick av hennes saft


Andas djupt till fot och rot

andas upp i knopp

känn kroppen din och hjärtat ditt

fyll på med jordens kraft