Sorgbearbetning


Sorg är en normal och naturlig reaktion vid en förlust eller förändring av något slag. Ofta förknippas sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan även utlösas vid t.ex. skilsmässa, sjukdom, missbruk, arbetslöshet, relationsproblem eller vid saknad av tillit och trygghet. Vi kan känna sorg över något som nyligen inträffat eller över händelser som ligger längre bak i tiden. All sorg är unik och varierar från person till person.

 

Vi kan inte rå på att förluster och förändringar sker – de är en del av livet. Det vi kan rå på är de känslor som skapas i oss. För att läka sorg behöver vi bli medvetna om alla våra outtalade känslor och tankar kring det som gör ont. Vi behöver orka känna dem och acceptera att de är en del av oss just nu. Och vi behöver sätta ord på dem – på sorgen – och uttala de orden högt. Det är då vi kan bearbeta smärtan, försonas med det förflutna, förlåta det som behöver förlåtas, läka i hjärtat och känna inre frid.

 

I en kurs i Sorgbearbetning ges du möjlighet att läka och den läkning som brukar ske leder till en öppnare relation till dig själv och andra och till mer närvaro och lycka i livet.

 

I en liten grupp (fyra deltagare) möts vi för att samtala om sorg (definitionen av sorg, hur den kan visa sig, vanliga sätt att dämpa den på, hur vi bemöter varandra i sorg) för att sedan ta reda på vilka förluster och förändringar som har påverkat oss genom livet. Vi följer ett pedagogiskt handlingsprogram enligt Svenska Institutet för Sorgbearbetning och genomför våra sorgearbeten genom muntliga och skriftliga övningar för att bearbeta och fullborda den sorg som behöver läkas. Detta sker i en varm och trygg miljö med handledning och stöd av handledaren och i en grupp där all lyssnar kärleksfullt på varandra utan att döma. Allt vi berättar för varandra stannar i gruppen.

 

Jag som leder kursen är certifierad handledare i Sorgbearbetning och utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning (www.sorg.se).

 

Kursen börjar den 24 augusti och sker under 8 träffar (24/8, 31/8, 7/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 och 19/10) och varje träff är på cirka 2 timmar. Avgiften är 3 900 kr (bok, hemuppgifter och fika ingår). Betalning sker via faktura och möjlighet till delbetalning finns. 

 

Boka din plats via Bokadirekt

 Boka tid

 

Varmt välkommen!