Kvinnan (och alla hennes sidor)

Jag är den oskuldsfulla och den erfarna Jag är modern och hon som aldrig fött Jag är den eldiga och den lugna Jag är den jordbundna och hon som flyger …

Kvinnan (och alla hennes sidor) Läs mer »